Azami Ne Demek? Bu Kelimenin Anlamı ve Kullanım Alanları

Azami Ne Demek? Bu Kelimenin Anlamı ve Kullanım Alanları

Azami kelimesi, günlük hayatta ve çeşitli alanlarda sıkça karşımıza çıkan bir terimdir. Peki, azami ne demek ve nerelerde kullanılır? İşte azami kelimesinin anlamı ve kullanım alanları:

Azami Kelimesinin Anlamı

En Yüksek, En Fazla Azami, Türkçede "en yüksek", "en fazla" veya "maksimum" anlamlarına gelir. Bir şeyin ulaşabileceği en üst seviyeyi veya miktarı ifade eder. Örneğin, "azami hız", bir aracın ulaşabileceği en yüksek hız anlamına gelir.

Azami Kelimesinin Kullanım Alanları

1. Trafik ve Ulaşım

Azami Hız Limiti Trafikte sıkça kullanılan azami kelimesi, araçların belirli yollar üzerindeki maksimum hızını belirler. Örneğin, "Bu yolda azami hız limiti 90 km/saattir" ifadesi, bu yolda araçların en fazla 90 km/saate kadar hız yapabileceğini belirtir.

2. Hukuk ve Resmi Belgeler

Azami Ceza Hukuk dilinde, azami ceza bir suç için verilebilecek en yüksek cezayı ifade eder. Yargıçlar, belirli suçlar için kanunda belirtilen azami ceza miktarına kadar ceza verebilirler.

3. Ekonomi ve Finans

Azami Miktar Ekonomi ve finans alanında, bir işlem veya faaliyet için belirlenen en yüksek miktar veya limit anlamına gelir. Örneğin, bir bankanın bir müşteri için belirlediği azami kredi limiti, müşterinin alabileceği en yüksek kredi miktarını ifade eder.

A realistic image showing a speed limit sign with the word 'Azami' prominently displayed, indicating the maximum speed limit. The sign is placed on the side of a well-maintained road with cars passing by. The background includes a clear blue sky and some greenery, emphasizing a safe and regulated traffic environment.

4. Sağlık ve Güvenlik

Azami Dozaj Tıp ve sağlık alanında, azami dozaj, bir ilacın veya tedavinin uygulanabilecek en yüksek dozajını belirtir. Bu, ilacın güvenli kullanım sınırlarını belirler ve hastaların sağlığını korumayı amaçlar.

Azami Kelimesinin Kullanıldığı Cümle Örnekleri

1. Trafik Kurallarında "Bu otoyolda azami hız limiti 120 km/saattir."

2. Hukuki Belgelerde "Suçun azami cezası 5 yıl hapis cezasıdır."

3. Finansal İşlemlerde "Bu kartın günlük azami harcama limiti 5.000 TL'dir."

4. Tıbbi Bilgilendirmede "Bu ilacın azami günlük dozu 500 mg'dir."

Azami Kelimesinin Eş Anlamlıları

Maksimum Azami kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılabilir. Örneğin, "Maksimum hız limiti" ve "Azami hız limiti" aynı anlama gelir.

En Yüksek Bu terim de azami kelimesi yerine kullanılabilir. Örneğin, "En yüksek hız" ve "Azami hız" aynı anlama gelir.

×

En Son Satın Alınanlar

Sepetiniz

×